top of page
  • Başkan Yardımcısı

Etkinlik Katılımı Rıza Beyanı

TEORİDE VE PRATİKTE VEGAN YAŞAM PROGRAMINDA PROGRAM KATILIMCISI KİŞİLERE AİT RIZA BEYANI

Tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı,

Yaşamdan Yana Derneği’ne burada vereceğim kişisel verilerimi tamamen özgür irademle herhangi bir etki altında kalmaksızın verdiğimi,

Yaşamdan Yana Derneği ile paylaştığım kişisel verilerimin, KVKK ve sair mevzuata ilişkin hükümlere tâbi olduğunu ve Yaşamdan Yana Derneği Tarafından mevzuat kapsamında tam ve açık bir şekilde bilgilendirildiğimi,

İş burada belirtilen kişisel verilerimin Yaşamdan Yana Derneği ve Aydınlatma Metninde anılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine, The Vegan Society gibi destekçi kuruluşlara iletilmesine,

Gerekli olduğu kadarıyla destekçi, paydaşlar, dernek yöneticileri ile paylaşılmasına,

tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.


10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Article 1 Name and Center of the Association The name of the association is Yaşamdan Yana Derneği, its abbreviation is Yaşamdan Yana(Stand with life association). The Association is headquartered in A

28-29-30 NİSAN DİDİM VEGFEST’23 ETKİNLİĞİ KATILIMCISI KİŞİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin ol

bottom of page